TỔNG TRUY CẬP: 24,115,055

TRUY CẬP THÁNG: 1,317

ĐANG ONLINE: 822

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19-5-1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu.

Những người con xa Tổ quốc học tập và làm theo Bác Hồ

Đầu năm 2014, cùng với việc theo dõi, đánh giá tình hình, tham mưu với Nhà nước trước những sự kiện diễn ra ở nước sở tại phù hợp tình hình mới, Đại sứ quán Việt Nam còn chỉ đạo giải quyết một loạt vấn đề nhằm ổn định tư tưởng của cán bộ, nhân viên và cuộc sống, lao động, học tập, an ninh, an toàn của cộng động gần 10 nghìn người Việt nam tại U-crai-na