TỔNG TRUY CẬP: 24,147,721

TRUY CẬP THÁNG: 3,888

ĐANG ONLINE: 1,081

Lãnh đạo nêu gương sáng:</br> Xã tắc bình yên, dân nể phục

Lãnh đạo nêu gương sáng:
Xã tắc bình yên, dân nể phục
(13/10/2018)

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chính là tạo nền tảng xây dựng cái gốc đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam được trong sạch, lành mạnh và đủ khả năng lan tỏa, tác động, thẩm thấu, chi phối đến sự phát triển đạo đức xã hội hài hòa, văn minh

Đọc và suy ngẫm Thư gửi cho học sinh của Bác Hồ

Đọc và suy ngẫm Thư gửi cho học sinh của Bác Hồ (09/09/2018)

Ngày 5-9-1945 - ba ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập”, Người viết Thư gửi cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên (1945 - 1946) của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà

Người cán bộ lãnh đạo phải gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân

Người cán bộ lãnh đạo phải gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân (25/08/2018)

Tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân của Hồ Chí Minh là điểm hội tụ hợp thành đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Người tận tâm suốt đời với sự nghiệp đấu tranh để giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

Bác Hồ với thương binh và gia đình liệt sỹ

Bác Hồ với thương binh và gia đình liệt sỹ (04/08/2018)

Sinh thời Bác Hồ rất quan tâm công tác “đền ơn đáp nghĩa” cả trên vị trí Chủ tịch nước và tư cách một công dân

Sức lan tỏa từ phong trào học tập và làm theo Bác

Sức lan tỏa từ phong trào học tập và làm theo Bác (14/07/2018)

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phụ nữ trên toàn tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, nhân rộng nhiều mô hình có ý nghĩa

Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức

Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức (01/07/2018)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và lãnh tụ Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám đã xóa bỏ chính quyền phong kiến và thực dân, xây dựng nước Việt Nam độc lập với pháp luật của chế độ dân chủ nhân dân và đạo đức cách mạng

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/2018)

Ngày 11-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018)

Tổng kết 5 năm phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”

Tổng kết 5 năm phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” (22/05/2018)

Sáng 22-5, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018 gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công an Khánh Hòa:</br> Tích cực học tập, làm theo lời Bác

Công an Khánh Hòa:
Tích cực học tập, làm theo lời Bác
(22/05/2018)

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018, cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) Công an tỉnh Khánh Hòa đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo lời Bác

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (18/05/2018)

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, trang tin, tăng thời lượng phát sóng, tăng số lượng tin, bài, hình ảnh để thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018).

«Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sau »