TỔNG TRUY CẬP: 24,123,806

TRUY CẬP THÁNG: 1,503

ĐANG ONLINE: 535

Bác Hồ với thương binh và gia đình liệt sỹ

Bác Hồ với thương binh và gia đình liệt sỹ (04/08/2018)

Sinh thời Bác Hồ rất quan tâm công tác “đền ơn đáp nghĩa” cả trên vị trí Chủ tịch nước và tư cách một công dân

Sức lan tỏa từ phong trào học tập và làm theo Bác

Sức lan tỏa từ phong trào học tập và làm theo Bác (14/07/2018)

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phụ nữ trên toàn tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, nhân rộng nhiều mô hình có ý nghĩa

Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức

Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức (01/07/2018)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và lãnh tụ Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám đã xóa bỏ chính quyền phong kiến và thực dân, xây dựng nước Việt Nam độc lập với pháp luật của chế độ dân chủ nhân dân và đạo đức cách mạng

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/2018)

Ngày 11-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018)

Tổng kết 5 năm phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”

Tổng kết 5 năm phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” (22/05/2018)

Sáng 22-5, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018 gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công an Khánh Hòa:</br> Tích cực học tập, làm theo lời Bác

Công an Khánh Hòa:
Tích cực học tập, làm theo lời Bác
(22/05/2018)

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018, cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) Công an tỉnh Khánh Hòa đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo lời Bác

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (18/05/2018)

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh xây dựng các chuyên mục, chuyên đề, trang tin, tăng thời lượng phát sóng, tăng số lượng tin, bài, hình ảnh để thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018).

Những người con xa Tổ quốc học tập và làm theo Bác Hồ (17/03/2018)

Đầu năm 2014, cùng với việc theo dõi, đánh giá tình hình, tham mưu với Nhà nước trước những sự kiện diễn ra ở nước sở tại phù hợp tình hình mới, Đại sứ quán Việt Nam còn chỉ đạo giải quyết một loạt vấn đề nhằm ổn định tư tưởng của cán bộ, nhân viên và cuộc sống, lao động, học tập, an ninh, an toàn của cộng động gần 10 nghìn người Việt nam tại U-crai-na

Đảng có vững cách mạng mới thành công

Đảng có vững cách mạng mới thành công (01/03/2018)

Năm 1927, trong tác phẩm Đường cách mạng, từ khẳng định cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”[1], Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm “Đảng có vững cách mệnh mới thành công”[2]

Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên (29/01/2018)

Sinh thời, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Theo Người, đạo đức là cái gốc của người cách mạng, không có đạo đức cách mạng không lãnh đạo được nhân dân

«Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sau »