TỔNG TRUY CẬP: 24,228,453

TRUY CẬP THÁNG: 4,269

ĐANG ONLINE: 1,525

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19-5-1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu.

Bác Hồ của chúng ta

Mỗi lần nói những lời trìu mến, thân thương về Bác Hồ kính yêu; mỗi dịp kỷ niệm Ngày sinh của Người; nghiên cứu, học tập và làm theo Người, chúng ta, bạn bè ta, nhất là các khoa học, thường nêu câu hỏi: Những gì đã tạo dựng, đã hun đúc nên thiên tài Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới?

Khánh Hòa 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của Người, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn

Ký ức 3 lần được gặp Bác Hồ

Mấy chục năm đã trôi qua, ông Nguyễn Xuân Hải (hiện ở 42B Đống Đa, phường Tân Lập, TP. Nha Trang) vẫn nhớ mãi những năm tháng khi còn là cậu học sinh miền Nam được nhân dân miền Bắc đùm bọc, sẻ chia và vinh dự 3 lần được gặp Bác Hồ