Khát vọng cho dân tộc từ một sự kiện lịch sử

Cách đây 110 năm (vào ngày 5-6-1911), từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước

30/05/2021

Bài học đại đoàn kết từ Mặt trận Việt Minh

Mặt trận Việt Minh ra đời cách đây 80 năm, là biểu hiện sinh động nhất sự đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đó đã trở thành nền tảng của Đảng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân hiện nay và mai sau

29/05/2021

Hồ Chí Minh - một mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa

Chủ tịch Hồ Chí Minh - một nhà văn hóa kiệt xuất bởi Người là mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa, là hiện thân rực rỡ của nền văn hóa hòa bình, của đường lối ngoại giao hòa bình, đối thoại giữa các dân tộc trong giải quyết mâu thuẫn để hợp tác trong một cộng đồng thống nhất với tinh thần chủ nghĩa nhân đạo cao cả

29/05/2021

Tháng Năm nhớ Bác

Cứ đến ngày 19-5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào, chiến sĩ ai cũng muốn có một món quà kính tặng Người. Nhưng với Bác Hồ, Người từng nói: “Món quà quý nhất đối với tôi là những báo cáo thành tích thi đua ái quốc”

23/05/2021

Hình tượng Bác Hồ trong thơ ca xứ Trầm

Viết về đề tài Bác Hồ, đội ngũ văn nghệ sĩ Khánh Hòa đã có nhiều tác phẩm thể hiện được tình cảm, dấu ấn riêng của người nghệ sĩ đối với Bác

23/05/2021

Những phụ nữ làm theo lời Bác

Nhiều năm qua, có những phụ nữ bình dị đã âm thầm học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ. Những việc làm ý nghĩa của các chị đã góp phần lan tỏa tình yêu thương, nếp sống đẹp, luôn nỗ lực vươn lên và sẵn sàng giúp đỡ người khác.

22/05/2021

Bạn có hài lòng về giao diện Cổng thông tin không?


Nha Trang
Back To Top